خاص

ساخت وبلاگ
چکیده : خودم خــــــاص ... با عنوان : خاص بخوانید :

خودم خــــــاص دوستــــامم خـــــاص دنيـــــا مالـــــه مــــــاس ســــــرم بــــــالاس چــــــون بــــــالا ســــــرم خــــــداس اينــــــم راه راس واســــــه اونــــــي كه مــــــارو نخــــــواس واســــــه هميــــــن چنــــــد جملــــــه اس كــــــه به مــــــا ميگن خــــــاص  

...
نویسنده : نیلوفر ابی بازدید : 325 تاريخ : جمعه 22 آذر 1392 ساعت: 0:23