... | بلاگ

...

تعرفه تبلیغات در سایت
دیوانه بودن رادوست دارم چون تمام دغدغه یک دیوانه شادی ست وغم دردلش جایی ندارد"عاشق بودن رادوست دارم چون درآغازش عشق وپایانش مرگ است"زندگی رادوست دارم چون بهانه خوبی برای باتوبودن است ودرآخرخدایی رادوست دارم که تورا آفریدتامن بتوانم امیدی به لحظه هایم .فردایم وحتی آینده ام داشته باشم. ...
نویسنده : نیلوفر ابی بازدید : 612 تاريخ : پنجشنبه 13 بهمن 1390 ساعت: 17:58